Interview L1

Er staat een mooi interview op de website van L1. Voorzitter John Schoonbroodt en secretaris Albert Jansen vertellen over onze coöperatieve aanpak en hoe wij omwonenden betrekken bij de bouw van nieuwe windmolens. ‘De coöperatie Zuidenwind pleit voor meer betrokkenheid van omwonenden bij windmolenprojecten. Zuidenwind is een samenwerkingsverband van ruim vierhonderd betrokken omwonenden en moet … Lees meer