‘I Love Windpower Tanzania’ bezoekt De Coöperwiek

Sinds 2010 bestaat er een Nederlands initiatief I Love Windpower met activiteiten in diverse ontwikkelingslanden. De activiteiten in Tanzania worden vanuit Nederland geleid door Roland Valckenborg. In het land zelf is Tanzaniaan Arthur Karomba actief.

Tussen 2010 en 2013 woonde Roland in Tanzania en kon daardoor lokaal veel werk verzetten. Uiteindelijk zijn er tot nu toe 15 kleinschalige windturbines van het zogenaamde Piggott-type gebouwd en onderhouden. Deze staan vaak in afgelegen gebieden waar geen elektriciteitsnetwerk is en geven elektriciteit en licht voor bijvoorbeeld een school of een medische post. Vaak dienen ze als één van de weinige oplaadpunten voor mobiele telefoons en lampen, waar het hele dorp gebruikt van maakt.

 Molenaars Jo Kunnen en Alex Janssen met Arthur Karomba en Roland Valckenborg met
zijn schoonvader (en lid van Zuidenwind) de heer Adams

 

Behalve kleinschalige windturbines zijn Roland en Arthur ook al snel begonnen met projectplannen voor grootschalige windturbines, zoals ‘De Coöperwiek’ in Neer. Dit is zeer belangrijk omdat er steeds minder regen valt in Tanzania (global warming effect…?), waardoor er minder energie uit de bestaande waterkrachtcentrales komt. Verder is het stoken van olie in gigantische generatoren een smerige en dure business, maar op dit moment tóch de nr. 1 stroombron voor het land dat nergens geld voor heeft. Het proces om grootschalige windenergie te implementeren verloopt traag, aangezien er nog geen enkele ervaring mee is. Bovendien kent Tanzania alle typische problemen van een ontwikkelingsland: slechte infrastructuur, corruptie, veel te duur kapitaal, bureaucratie…

Desalniettemin is er toch progressie! Gelukkig zien enkele stichtingen en bedrijven in dat iemand als Arthur met passie voor duurzame energie van cruciaal belang is om het voor elkaar te krijgen Tanzania te laten stoppen met stoken van olie. Daarom werd hij in de gelegenheid gesteld om Duitsland te bezoeken (o.a. voor de promotie van een handelsmissie). Dit gaf Arthur een goede gelegenheid om ook in Nederland met gelijkgezinden in wind- en zonne-energie te praten. Hij heeft met een paar interessante bedrijven en coöperaties kunnen spreken, met als ‘hoogtepunt’ het bezoek aan ‘De Coöperwiek’ op zaterdag 8 september. Vooral het feit dat deze windturbine compleet door een coöperatie is gerealiseerd, vond hij bijna ongelooflijk.

 

Roland Valckenborg en Arthur Karomba bovenop De Coöperwiek

 

Zowel Roland als Arthur zijn er van overtuigd dat de onafwendbare energietransitie – zowel in Nederland als in Tanzania – grotendeels gerealiseerd gaat worden dankzij burgerinitiatieven, ‘power to the people’-mentaliteit en open-source kennis. Op het gebied van kleinschalige windturbines voor ontwikkelingslanden bestaat er een wereldwijd netwerk genaamd ‘Wind Empowerment’ waar tientallen organisaties efficiënt kennis uitwisselen die het succes van kleinschalige windenergie bevorderen. En voor grootschalig windturbines heeft er de afgelopen jaren een vergelijkbare ontwikkeling plaatsgevonden. Zo heeft Zuidenwind gebruik kunnen maken van REScoopNL. Een vergelijkbare windcoöperatie die Arthur wil opzetten in Tanzania wordt gefrustreerd door eerder genoemde problemen. Na zijn bezoek aan Duitsland en Nederland is in ieder geval zijn internationale netwerk vergroot, en daarmee de kans op hulp ook vergroot.

Arthur en Roland danken de vrijwilligers en molenaars van Zuidenwind die hun bezoek aan de ‘De Coöperwiek’ mogelijk maakten ondanks het feit dat ze zich pas erg last-minute meldden!