Nieuwsbrief maart 2018

In onze nieuwsbrief van maart blikken we terug op een drukke maand, maar het was ook een maand waarop we met veel voldoening terugkijken. Zondag 4 maart jl. vond de inloopdag plaats in Heibloem voor omwonenden en andere belangstellenden. Op 10 maart jl. kwamen de leden bij elkaar voor de Algemene ledenvergadering. Natuurlijk hebben we de rest van de maand ook niet stilgezeten. We hebben dus weer veel te vertellen. Klik hier om de rest van de nieuwsbrief te lezen.