Inloopbijeenkomst windpark Heibloem op zondag 4 maart 2018

met bezoekmogelijkheid aan burgerwindmolen De Coöperwiek.

Op zondag 4 maart a.s. organiseert coöperatie Zuidenwind van 11.00 – 13.30 uur een inloopbijeenkomst met uitleg over de aanleg van windpark Heibloem. Deze bijeenkomst vindt plaats in Gemeenschapshuis De Klokkestoel, Sint Isidoorstraat 15 in Heibloem. Belangstellenden zijn van harte welkom om meer te weten te komen over dit nieuwe windpark, dat is gepland in het verlengde van windpark Neer aan de Boerderijweg in Neer/Heibloem. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ergens tussen 11.00 en 13.30 uur een bezoek te brengen aan windmolen De Coöperwiek, de eerste burgerwindmolen in Limburg die in 2015 is gerealiseerd door Zuidenwind in Windpark Neer.

De molenaars van Zuidenwind leggen ter plekke uit hoe een windmolen stroom opwekt en wat daar allemaal bij komt kijken. Vanuit de Klokkestoel zal regelmatig een pendelbus rijden, maar een bezoek aan De Coöperwiek met eigen vervoer (auto of fiets), is natuurlijk ook mogelijk.

 

Wind is nodig

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Dat maakt, naast energiebesparing, de overstap van traditionele energie naar duurzame energieopwekking tot één van de grootste uitdagingen voor de toekomst. Behalve zonne-energie, bio-energie en aardwarmte, is ook windenergie nodig om voldoende energie duurzaam te produceren. In vier gemeenten in Midden-Limburg, te weten Leudal, Nederweert, Weert en Peel en Maas is op dit moment sprake van vijf windpark-initiatieven. Genoemde gemeenten hebben in hun beleid vastgelegd dat een aantal molens daarvan in coöperatief verband gerealiseerd moeten worden. Energieopwekking, maximale burgerparticipatie, deling van opbrengsten en een verantwoorde inpassing in het landschap staan daarbij centraal.

De gemeente Leudal ondersteunt de initiatiefnemers Zuidenwind met Windpark Heibloem en Leudal Energie met Windpark Kookepan met hun 100% coöperatieve aanpak binnen hun gemeentegrens, dan ook van harte.


Windpark Heibloem

Het nieuw geplande windpark Heibloem van initiatiefnemer Zuidenwind, bestaat uit 2 windturbines met een ashoogte van ca. 129 meter en een wiek-diameter van 142 meter. Daarmee zijn deze hoger dan de eerder door Zuidenwind gebouwde windmolen De Coöperwiek, die wieken heeft van 92 m diameter op een 98 m hoge mast. Met een wiekdiameter van 142 m produceren de nieuwe molens elk dan ook ruim twee maal zoveel elektriciteit dan de al bestaande molen van Zuidenwind,  naar schatting 10 miljoen kWh per jaar; genoeg voor ca. 3.000 huishoudens. Tijdens de inloopbijeenkomst wordt met een speciaal computerprogramma gevisualiseerd hoe de toekomstige molens straks vanuit verschillende locaties in de omgeving te zien zullen zijn. Ook wordt uitleg gegeven over de vergunningsprocedure en alle wettelijke eisen waaraan het nieuwe windpark moet voldoen. Door een bezoek aan De Coöperwiek is tevens een molen van nabij te ervaren en een inkijk mogelijk in de techniek die daarbij komt kijken.

 


Omgeving deelt mee in opbrengsten: via omgevingsfonds en participaties

Zuidenwind exploiteert al succesvol de coöperatieve windturbine De Coöperwiek in Neer.

Dit is mogelijk gemaakt door de aanschaf van participaties  door vele leden. Dankzij de coöperatieve wijze van werken, profiteert de directe omgeving mee. Projecten voor snel internet door de aanleg van glasvezel en “Zon voor Asbest”, waarbij asbestdaken zijn vervangen door zonnepanelen, zijn bekostigd uit een fonds gevuld met opbrengsten van De Coöperwiek. Tijdens de inloopbijeenkomst worden de resultaten van deze projecten belicht.

Daarnaast profiteren honderden leden van Zuidenwind, door een goed rendement op hun participaties. Deze werkwijze heeft zich bewezen en werpt vruchten af. Met windpark Heibloem wil Zuidenwind dit succes herhalen. Uit de opbrengsten van de nieuw te bouwen turbines wordt een omgevingsfonds ingesteld. Hiermee kunnen projecten ten bate van de omgeving worden gerealiseerd. Welke dat zijn, wordt straks door een bestuur van dit omgevingsfonds bepaald.

Op dit moment denkt een klankbordgroep met vertegenwoordigers van omwonenden uit de gemeenschap in Heibloem, de Buurtcoöperatie Boerderijweg en de Dorpsraad Egchel en de gemeente mee over de verdere inrichting van dit fonds en over de samenstelling van het toekomstig bestuur. Zij zijn aanwezig tijdens de inloopbijeenkomst voor het beantwoorden van vragen hierover. Eén van de te financieren projecten waarover binnen de klankbordgroep al wordt gepraat, is het energie-neutraal maken van gemeenschapshuis de Klokkestoel. Hiervoor wordt binnenkort al een energiescan uitgevoerd, om in kaart te brengen welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Verder is tijdens de inloopbijeenkomst informatie verkrijgbaar over de wijze waarop de nieuwe molens worden gefinancierd. Een deel hiervan wordt bekostigd via de verkoop van participaties. Iedereen kan, na lidmaatschap van Zuidenwind, via de aanschaf van deze participaties mee-investeren in wind tegen een goed rendement (beter dan nu geldt voor spaargeld op de bank). En als lid kun je meebeslissen over de koers van Zuidenwind.