Bestuurswijzigingen

Afgelopen week heeft Stefan Janssen om hem moverende redenen besloten terug te treden als lid van het Algemeen bestuur van Zuidenwind.

Het bestuur respecteert zijn beslissing en dankt Stefan voor zijn inzet. De werkzaamheden van Stefan worden overgenomen door andere bestuursleden.

Nick Waltmans ziet zich geconfronteerd met veranderingen in zijn werksituatie, waardoor hij zijn lidmaatschap van het Bestuur van Zuidenwind wil opgeven. Wel zal hij voor Zuidenwind als adviseur beschikbaar en actief  blijven.

Namens Zuidenwind wensen we beiden veel succes bij hun toekomstige activiteiten.

Tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in september, zullen kandidaten worden voorgedragen om de vacatures die hierdoor zijn ontstaan, in te vullen.