Algemene Ledenvergadering zaterdag 11 maart 2017 Baexem

Op zaterdag 11 maart 2017 vindt de Algemene Ledenvergadering van Zuidenwind plaats in Gemeenschapshuis Baexheimerhof, Kerkstraat 1a, 6095 BD Baexem. 
Inloop vanaf 10.00 uur. De vergadering duurt van 10.30u tot ca. 12:00u.

De ALV is het hoogste orgaan van onze vereniging en neemt een aantal belangrijke besluiten. De agenda en bijbehorende stukken worden een week voor de vergadering per e-mail aan onze leden toegezonden.
Enkele belangrijke zaken die aan de orde komen: jaarrekening 2016, rentebesluit 2016 – het bestuur stelt voor over 2016 een bedrag van 5% rente uit te keren over de verstrekte leningen, samenwerking met andere coöperaties en nieuwe projecten.

Na de vergadering kunt u napraten over alle plannen en werk, onder genot van een lunch. De leden ontvangen een aanmeldingsmail.
Na afloop van de ALV kunnen we nog een bezoek aan de molen brengen. Meldt u zich daarvoor aan.

Bereikbaarheid
Voor vervoer naar Baexem vanaf een NS station (Weert of  Roermond) kunnen we desgewenst zorgen wanneer u zich hiervoor aanmeldt  (voor 1 maart a.s. even een berichtje naar secretaris@zuidenwind.nl).

Openbaar
De ALV is openbaar en mag ook door belangstellenden bezocht worden. Graag wel even aanmelden bij de secretaris. Niet-leden zijn enkel toehoorder en hebben geen stemrecht.

 

Altijd bijzonder een bezoek aan onze molen.