Plan voor tweede windmolenparkje in Neer

Bij Neer komt, als het aan de coöperaties Zuidenwind en Leudal Energie ligt, een tweede windmolenpark.

Onder de vlag van REScoop Limburg in Leudal is een werkgroep bestaande uit leden van Leudal Energie en Zuidenwind een nieuw windpark  in Leudal aan het voorbereiden.
Een eerste zoekgebied in de gemeente Leudal ligt in het gebied De Kookepan, tussen Heideweg en Camping De Waterval, parallel aan Kanaaldijk / Afwateringskanaal . In dit zoekgebied is ruimte voor twee of drie windturbines.
Inmiddels zijn er al besprekingen geweest met grondeigenaren en buurtbewoners.
Inmiddels hebben al 10 grondeigenaren de intentie getekend om mee te werken aan de coöperatieve ontwikkeling. Dit is de helft van het aantal grondeigenaren in het gebied. Een aantal andere grondeigenaren zijn welwillend, maar willen eerst nog wat nadere informatie.

Bij een coöperatieve ontwikkeling van een windpark worden de eigenaren, omwonenden en andere belanghebbenden betrokken. Anders dan bij de methode van projectontwikkelaars wordt ernaar gestreefd dat iedereen gecompenseerd wordt, hetzij in financiële compensatie, hetzij door middel van projecten.

Iedereen kan meedoen in deze cooperatie door lid te worden en mee te investeren in de bouw van dit nieuwe windpark.

Plan voor tweede windmolenparkje in Neer Limburger