Nieuwe duurzame projecten door spin-off wind

De ALV van Zuidenwind heeft besloten duurzame projecten te ondersteunen die met ‘Duurzame Energie’ te maken hebben. Eén project wordt nu concreet door Zuidenwind lid Jos Hannen voorbereid: Zon voor asbest.

Zon voor Asbest
Zuidenwind bekijkt samen met coöperatie Boerderijweg of een groot aantal asbestdaken in de buurt vervangen kunnen worden. Tevens is het de bedoeling dat via dit project daken meteen voorzien worden van zonne-pv installaties. Het betreft in totaal 1800 m2 dak. Een gedeelte van de kosten zou mogelijk gefinancierd kunnen worden uit de opbrengsten van De Coöperwiek.