Doe mee aan de windwerkgroep van REScoop Limburg

De windwerkgroep van REScoop Limburg is op zoek naar enthousiaste leden die willen meehelpen om nieuwe burgerwindmolens in Midden-Limburg te realiseren.

REScoop Limburg opgericht: voor meer duurzame energie voor en door Limburgers

Zuidenwind heeft samen met Leudal Energie, Peel Energie en Weert Energie een nieuw samenwerkingsverband opgericht onder de naam REScoop Limburg. Door samen te werken versterken de coöperaties elkaar zodat windenergie zoveel mogelijk in handen kan komen van de lokale burger-coöperaties. Zo vervult REScoop Limburg een stimulerende rol in de energietransitie in Midden-Limburg. REScoop is een Europees begrip en betekent Renewable Energy Sources in coöperatief verband.

 

Energieakkoord vereist eigen handelen

De gemeenten Leudal, Peel en Maas, Nederweert, Weert en de provincie Limburg hebben de intentie om invulling te geven aan het vraagstuk rond duurzame energie, voortkomend uit het Nationaal Energieakkoord. De vier gemeenten en de provincie hebben daarom samen de handschoen opgepakt om windenergie te stimuleren en faciliteren.

De gemeenten hebben samen uitgangspunten vastgesteld, als leidraad voor het geven van planologische medewerking. REScoop Limburg onderschrijft de uitgangspunten die de gemeenten hebben opgesteld en gaat op korte termijn bekijken welke gebieden in de gemeenten in aanmerking  komen voor de ontwikkeling van nieuwe windparken.

Er ligt  nu een enorme kans voor de coöperaties om nieuwe burgerwindturbines te ontwikkelen.  REScoop Limburg kan dit niet alleen; burgers betrekken en draagvlak scheppen is bij uitstek een taak voor coöperaties. Het bestuur van Zuidenwind roept daarom haar leden op om mee te helpen en zich aan te melden voor de windwerkgroep.

 

Uitgangspunten windenergie

De belangrijkste uitgangspunten in de ontwikkeling van windparken in Midden-Limburg zijn:

– de opbrengsten (€ en kWh) van windturbines moeten maximaal terugvloeien in de gemeenschap.

– bij voorkeur wordt een substantieel deel coöperatief ontwikkeld, oftewel: bestaat een substantieel deel van het windpark uit burgerwindturbines.

Hierbij moet grondspeculatie worden voorkomen door een coöperatieve grondaanpak. De bebouwde en onbebouwde gronden die noodzakelijk zijn voor de realisatie, moeten gezien worden als een samenhangend complex, waarbij alle grondeigenaren van het windmolenpark een eerlijke grondvergoeding ontvangen en draagvlak wordt gecreëerd bij de buurtbewoners.

De Provincie Limburg ondersteunt gemeenten bij de samenwerking en de uitwerking van de uitgangspunten. Nu de gemeenteraden van Leudal, Peel & Maas, en Nederweert als eerste  hebben ingestemd met de uitgangspunten, kan verder worden gegaan met het proces van realisering.

 

Aanmelden en meedoen
Heb je interesse om mee te helpen burgerwindmolens in Midden-Limburg te realiseren, geef dit dan aan bij Albert Jansen (secretaris[at]zuidenwind.org).
Op donderdagavond 28 april is de eerstvolgende bijeenkomst van de begeleidingsgroep windenergie.

 

rescoop Limburg