Glasvezel voor omwonenden in Neer

Goede buren

Tijdens de bouw van de burgerwindturbine in Neer is het bestuur van Zuidenwind om tafel gaan zitten met de omwonenden. Zuidenwind wil als energie-coöperatie ook graag bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Uit die gesprekken kwam al snel naar voren dat de bewoners graag over snel internet willen beschikken, maar het individueel niet voor elkaar krijgen.  Albert Jansen, secretaris Zuidenwind: ”Toen zijn we met elkaar aan de slag gegaan en als goede buren gezamenlijk naar een oplossing gaan zoeken. Nu zijn bewoners bezig om gezamenlijk het gebied te verbeteren en Zuidenwind biedt daar ondersteuning bij.”

Buurtcoöperatie Boerderijweg e.o.

Om het plan uit te gaan uitvoeren is de buurtcoöperatie Boerderijweg e.o. (en omgeving) opgericht. Deze coöperatie heeft als eerste doel om 15 glasvezelaansluitingen te realiseren in het agrarisch buitengebied. Het betreft hier aansluitingen voor voornamelijk agrariërs, maar ook een particulier, een horeca-aangelegenheid en de windmolen zelf.

Snel internet in oktober

De coöperatie heeft inmiddels een overeenkomst met Regge-fiber. Voor de financiering van het initiatief wordt geleund op opbrengsten uit de windmolen, ledenkapitaal en een bankfinanciering. Ook heeft de lokale RABO bank een financiële bijdrage geleverd. Streven is om na de bouwvakvakantie te beginnen met de aanleg en om in september het project af te ronden. De verwachting is dat dan voor eind oktober het internet draait.

Driedubbel duurzaam

Dit project is een mooi voorbeeld van hoe windenergie zorgt zowel duurzame energie als duurzame ontwikkeling in sociale en economische zin. Doordat de coöperatie Zuidenwind lokale initiatieven van omwonenden ondersteunt, richt de coöperatie zich naast energieproductie ook op het vergroten van de leefbaarheid van het gebied waar de windmolens zich bevinden. Dat is dus driedubbel duurzaam!

Website: https://www.samensnelinternet.nl/andere-initiatieven/glasvezel-boerderijweg-neer

Contactpersoon: Hennie Korten (hm.korten[at]hetnet.nl)

1 gedachte over “Glasvezel voor omwonenden in Neer”

Reacties zijn gesloten.