Limburgse windstroom nu ook bij u thuis geleverd

Keten van duurzame energievoorziening geheel in burgerhanden
Op 17 juli jl. tekende de Exploitatie Burgerwindturbine Neer BV (EBN BV) een stroomcontract met leveringscoöperatie Duurzame Energie Unie (DE Unie). De EBN BV is een samenwerkingsverband tussen drie burgercoöperaties die gezamenlijk een windturbine bouwen te Neer in Limburg. Het afsluiten van dit contract betekent dat de hele keten van deze windturbine nu in handen is van burger-energiecoöperaties. Dit is uniek in Nederland en toont de professionalisering van en goede samenwerking tussen Nederlandse energiecoöperaties aan.

Stroom zonder winstoogmerk
De windturbine is ontwikkeld door de lokale windcoöperatie Zuidenwind, die voor de bouw en financiering de hulp inriep van de twee al langer bestaande windcoöperaties De Windvogel en Meerwind. De drie coöperaties zijn gezamenlijk eigenaar van de windturbine. De stroom wordt nu verkocht aan DE Unie, dat is opgericht zodat lokale energiebedrijven stroom kunnen leveren aan hun leden zonder winstoogmerk. Klanten kunnen via hun lokale coöperatie, nu alleen nog Leudal Energie en Peel energie, de lokaal opgewekte stroom afnemen.

Energievoorziening in burgerhanden
De lokale Limburgse energiecoöperaties verkopen via DE Unie hun eigen opgewekte stroom aan hun leden. Siward Zomer, voorzitter van Zuidenwind: “Dit is echt stroom uit eigen achtertuin, en bevordert op die manier de lokale werkgelegenheid en verduurzaming. De gehele keten van ontwikkeling, exploitatie en levering van duurzame energie is voor het eerst in handen van burgercoöperaties.”

Klantenservice door je eigen buren?
Wat zijn de voordelen voor consumenten? We vroegen het aan Rense van Dijk, directeur van DE Unie: “Door lokaal stroom af te nemen stimuleer je nu ook de productie van lokaal opgewekte duurzame energie. De energie komt letterlijk van dichterbij huis, want je eigen buurman of buurvrouw kan bij de klantenservice werkzaam zijn. De klantencontacten worden namelijk door de lokale coöperatie, in dit geval Leudal Energie en Peel Energie, zelf onderhouden. Zo krijgt de elektriciteitslevering weer een ‘gezicht’. Bovendien is DE Unie ook nog eens 0,25 ct per kWh goedkoper op de variabele kosten ten opzichte van de grote leverancier.”

Nieuw energietijdperk
In de afgelopen jaren zijn veel burger energie-initiatieven gestart in Nederland. Nu plukken we daar de vruchten van door concrete projecten die stroom zijn gaan opleveren. “Dit project kenmerkt een begin van een nieuw tijdperk voor energiecoöperaties. Een tijdperk waarin energiecoöperaties actief zijn in de hele keten van de energievoorziening” aldus Siward Zomer, voorzitter van Zuidenwind en De Windvogel. “Dit gaat nu nog maar over één windturbine, maar er moet in 2020 voor 95,5 MW aan windturbines gebouwd zijn in Limburg. Dit smaakt naar meer. In de landen om ons heen kan het; in Nederland staan aan het begin van een grote beweging.”

Informatie voor de pers:

Klanten kunnen zich aanmelden op de websites www.leudalenergie.nl of www.peelenergie.nl, voor overstap naar DE Unie. De leveringsvergunning en de backoffice ligt bij DE Unie. DE Unie regelt de overstap van energieleverancier. Het klantcontact en de investeringen in duurzame projecten gaat via de lokale coöperaties.