Samenstroom en Zuidenwind: een goede combinatie

De energiecoöperaties Samenstroom uit Venlo en Zuidenwind hebben op 10 april afgesproken samen te werken bij de realisatie van windmolens in Limburg. Daarmee bundelen zij lokale verbondenheid en nationale expertise.

Geef de wind aan de burgers

Voor Limburg heeft het nationale energieakkoord ruim 95,5 MW aan vermogen voor windenergie ten doel gesteld. Dat komt neer op ongeveer 30 windmolens in onze provincie. ‘Gemeenteraden kunnen ervoor zorgen dat burgerparticipatie in de windmolens mogelijk is, door dit af te spreken met wethouders en initiatiefnemers van windparken’, aldus Jules Hinssen van Samenstroom Venlo. Onder het motto Geef de Wind aan de Burgers inventariseren zij de komende periode welke windmoleninitiatieven open staan voor burgerparticipatie. De ervaring is dat wanneer inwoners een aandeel kunnen nemen in de windmolen dit een voorspoedige realisatie van windmolens bevordert.

De eerste Limburgse burgerwindmolen

In september 2015 gaan de wieken van Limburgs’ eerste burgerwindmolen draaien. Iedereen in Limburg kan lid worden en geld lenen aan de coöperatie Zuidenwind, die deze windmolen in zijn bezit heeft. De stroom van deze windmolen verkopen we aan het net, maar ook indien mogelijk aan lokale energie coöperaties. In de toekomst hoopt ook Samenstroom uit Venlo echte Limburgse windstroom te kunnen leveren. “De eerste stap is om samen met Zuidenwind de mogelijkheden voor de bouw van een nieuwe burgerwindmolen te onderzoeken”, aldus Jules Hinssen.