Limburgse energiecoöperaties slaan handen ineen

Woensdag 25 maart kwamen vijf Limburgse energiecoöperaties en het Servicepunt Energie Lokaal Limburg bij elkaar om zich sterk te maken voor windenergie voor en door burgers in hun gemeente. De coöperaties Zuidenwind, Leudal energie, Peel Energie, Weert energie, RoerOm energie en Samenstroom uit Venlo oriënteren zich op de mogelijkheden voor burgerwindmolens. Het is nog niet gezegd dat er windmolens gaan komen binnen deze gemeenten. De coöperaties bereiden zich voor op een mogelijke rol wanneer er windprojecten gepland worden.

Samenwerken vergroot slagingskans windenergie-projecten

Energiecoöperaties kunnen beter samenwerken om wind-energieprojecten concreet te maken. Daarom is het landelijke netwerk REScoopNL opgezet. De 24 energiecoöperaties die nu lid zijn, wisselen kennis uit en werken samen, vooral op het gebied van windenergie. Problemen rondom zonne-energie worden meestal lokaal opgelost, met windenergie ligt dat een stuk complexer. Siward Zomer, voorzitter van Zuidenwind en De Windvogel: “”De grootste hulpvraag ligt bij windenergie. Door gebrek aan kennis of geld ging er wel eens een burgerwindproject niet door. Dit hoeft niet meer te gebeuren, wanneer coöperaties samenwerken en kennis delen. Coöperaties zijn niet elkaars concurrenten, maar helpen elkaar. Zo is Zuidenwind geholpen door Meerwind en De Windvogel, beide cooperaties bestaan al meer dan 25 jaar”

Coöperaties zorgen voor lokaal draagvlak

Gemeenten willen graag dat burgers participeren in windenergie. Daarmee hoopt men het draagvlak en de acceptatie door de bewoners te vergroten. De coöperatie is bij uitstek het geschikte vehikel om participatie te regelen. De coöperatie is namelijk zelf (mede)eigenaar van de windturbines. De leden hebben van meet af aan zeggenschap over de ontwikkeling, de exploitatie en de besteding van de rendementen. Alles gebeurt in samenspraak door de leden van de coöperatie. Omwonenden en grondeigenaren benaderen we niet individueel maar collectief. Dit betekent dat we een gezamenlijk doel en een gemeenschappelijk belang voor ogen te hebben; namelijk duurzame lokale gebiedsontwikkeling. Samen kiezen we voor het beste windpark, maar ook besluiten we wat we met de opbrengsten gaan doen.

De Limburgse windmolens in burgerhanden

Limburg staat voor een opgave van de ontwikkeling van 95,5 MW windenergie. Met de moderne turbines van nu, betekent dat ongeveer 30 windmolens. Een prachtige kans voor de cooperaties, die willen bereiken dat Limburgers hun groene energie zelf lokaal kunnen opwekken. Met dit doel voor ogen gaan vijf coöperaties met REScoopNL en het Servicepunt Energie Lokaal Limburg samenwerken en zich tot hun gemeenten en de provincie richten.