Zuidenwind organiseert excursies voor scholen naar de windmolen. Ga je mee?

In mei en juni van dit jaar organiseert Zuidenwind excursies voor groepen scholieren over burger-windenergie. We bouwen namelijk de ‘Vijfde windmolen’ in windpark Neer. Dit is niet zomaar een windmolen; dit is de eerste echte burger-windmolen in Limburg. We zijn er trots op dat we met zijn allen eigenaar zijn van deze windmolen.

Voor scholieren is het spectaculair om te zien hoe de mast gebouwd wordt en hoe de wieken erop gehangen worden. Deze zijn wel 50 meter lang. Daarom zijn de excursies dit voorjaar gepland. Volgend schooljaar organiseren we nieuwe excursies als de windmolen draait.

Het programma

– een rondleiding bij bouw van de mast

– een presentatie over de techniek van windenergie

– het verhaal van de coöperatie en hoe iedereen profiteert van windenergie

– een bouwpakket ”zelf een windmolen knutselen” met een leuke wedstrijd ‘Zuidenwind draait door’

Ons aanbod

​Voor 50 euro kan uw school lid worden van Zuidenwind. U ontvangt dan gratis deze excursie in de periode mei – juni voor alle groepen 7/8 die daarvan gebruik willen maken en een mooi certificaat.

Geef uw school op via info[at]zuidenwind.org

Vermeld daarbij uw naam, contactgegevens, om welke klas(sen) het gaat en de datum waarop u de excursie wilt plannen. Dat is mogelijk op doordeweekse dagen in de weken 19 t/m 28.