Vol vertrouwen een windmolen bouwen

De eerste ton is binnen

Zaterdag 7 februari stond de Algemene Ledenvergadering in het teken van het project de ‘Vijfde windmolen. ‘Binnen twee uur tijd hadden de 36 aanwezig leden van Coöperatie Zuidenwind €98.500 toegezegd voor het project de ‘Vijfde windmolen’. De week ervoor was er al €24.000 euro overgemaakt om te investeren in het project. Dit geeft aan dat de leden veel vertrouwen hebben in het nieuwe bestuur en ook willen investeren in de verduurzaming van Limburg.

Drie coöperaties bezitten samen de aandelen

De drie cooperaties Meerwind, Zuidenwind en De Windvogel hebben samen op 15 januari 2015 de BV ‘Exploitatie Burgerwindturbine Neer’ opgericht. Deze BV bouwt de windturbine en gaat deze exploiteren. Zuidenwind heeft het grootste belang in de BV, namelijk 50% van de aandelen.  De Windvogel en Meerwind hebben beide 25% van de aandelen. De windmolen wordt gefinancierd door leningen van de cooperaties aan de BV. Samen brengen de cooperaties ongeveer €1 miljoen eigen vermogen in; het resterende bedrag, ongeveer €2 miljoen lenen we van de bank. Siward Zomer: ‘Omdat Zuidenwind momenteel nog maar honderd leden heeft, is het waarschijnlijker dat De Windvogel en Meerwind met hun grote ledenaantallen (3300 en 1061) meer kapitaal inbrengen in het project. Als Zuidenwind in de toekomst zo groeit dat zij voldoende leden en kapitaal heeft, kan zij de investeringen van de andere coöperaties overnemen en is de windmolen volledig gefinancierd door de Limburgse coöperatie.“ Mocht er behoefte zijn om later ook de aandelen van de BV over te nemen en dus het volledig eigendom dan wordt bij de overdracht gekeken naar de waarde van de aandelen op dat moment.

Opbrengst

Van de opbrengsten uit de windmolen wordt in de eerste plaats de rente op de leningen van de cooperaties betaald. Daarnaast blijft er nog winst over die in verhouding naar de coöperaties toe gaat. De coöperatie Zuidenwind gebruikt de leningen van de leden voor haar deel van de financiering van de BV Burgerwindmolen Neer. De cooperaties krijgen rente en winst uit de BV, waarmee ze de vergoeding op de leningen van de lenen kunnen uitkeren. Deze vergoeding wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
Organogram De vijfde windmolen

Vragen

Op de vergadering kamen veel vragen over de planning, risico’s, de toekomstplannen van Zuidenwind en over het samenwerken met andere lokale energiecoöperaties.

Het volledige verslag van de Algemene ledenvergadering van 7 februari 2015 wordt naar de leden gestuurd.