Kascommissie leden gezocht!

We zijn op zoek naar drie leden van Zuidenwind die graag in de cijfertjes willen duiken!

Het moeten leden zijn die niet tot het bestuur behoren. Uit praktische overwegingen zou het bestuur graag tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 februari een kascommissie instellen en de boeken direct na de vergadering te laten controleren zodat we in de eerst volgende ALV het financiële jaarverslag kunnen goedkeuren. Het is niet heel veel werk door de kleine hoeveelheid activiteiten in 2014.

Heb je interesse? Graag een bericht naar voorzitter[at]zuidenwind.org.