Eerste Limburgse burgerwindmolen een feit

‘Windmolen bouwen? We doen het samen in Limburg.’ Burgercoöperatie Zuidenwind gaat een nieuwe windmolen bouwen. Op 7 februari jl. hebben de leden dit samen vastgesteld. De Limburgse coöperatie doet dit samen met twee langer bestaande burgercoöperaties: Meerwind en De Windvogel. ‘Wij willen een impuls geven aan duurzame energie en de lokale economie van Limburg’, zegt Siward Zomer, voorzitter van coöperatie Zuidenwind.

De eerste Limburgse burgerwindmolen

Dit is de eerste Limburgse windmolen in eigendom van burgers. Zuidenwind is een groep Limburgers die zelf energie willen opwekken en de handen ineen slaan voor meer duurzame energie in Limburg. Joost van der Stappen, actief lid van Zuidenwind: ‘’Het mooie is dat iedereen kan investeren in deze burger-windmolen. De windmolen is eigendom van iedereen die lid wordt van onze coöperatie. En het is ook nog eens gezellig om dit samen voor elkaar te krijgen. “

Burgercoöperaties in Nederland helpen mee

De nieuwe windmolen wordt de vijfde in het al bestaande windpark in Neer. Om de windmolen te bouwen, maakt Zuidenwind gebruik van de kennis en ervaring van de coöperaties Meerwind en Windvogel. Zij hebben al meerdere burger-windmolens gebouwd. De leden van de drie coöperaties worden gezamenlijk eigenaar van de molen en zorgen via leningen voor het investeringsbedrag.

Genoeg stroom voor zeker 1200 huishoudens

We willen een windmolen die qua vormgeving het beste past in het windpark Neer. De masthoogte is circa 100 meter. Het maximale vermogen van de windmolen is 2,5 Megawatt (MW). Dit staat ongeveer gelijk aan 10.000 zonnepanelen. De windmolen levert per jaar circa 4,5 miljoen kWh, dat is genoeg voor ongeveer 1200 huishoudens.

Limburg, daar waait het toch niet?

Friesland, Noord-Holland en Zeeland zijn de van oudsher bekende locaties voor windmolens. Daar waait het hard en leveren de molens dus veel stroom op. Toch is het zinvol om ook in Limburg windmolens te bouwen. Het waait genoeg op grote hoogte, en ook in ons buurland Duitsland staan windmolens vlakbij de grens. Investeren in duurzame energie, is investeren in een schone toekomst. We zijn genoodzaakt om op korte termijn over te stappen van fossiele naar duurzame energie. Ook Limburg zal voor haar eigen energieproductie moeten zorgen. Zuidenwind wil met de opbrengsten van de windenergie nieuwe duurzame energie projecten financieren en zo samen met andere energiecoöperaties heel Limburg voorzien van groene stroom.

De Limburgse economie versterken

De leden beslissen samen wat er met de opbrengst van de windmolen gebeurt; die gaat deels naar de leden die investeren en deels naar nieuwe duurzame projecten in Limburg. Ieder jaar bepalen de leden samen de nieuwe rente over de leningen. Dit doen zij op de Algemene Ledenvergadering. Siward Zomer: ‘Uiteindelijk gaat het ons natuurlijk niet om de rente, maar om een vliegwiel te zijn voor een duurzame en coöperatieve economie in Limburg’.

 

 

Windpark Neer
De ‘Vijfde windmolen’ komt precies in het midden, tussen de tweede en de derde molen te staan.

P

Persbericht Eerste Limburgse burgerwindmolen