Algemene Ledenvergadering 7 februari

Kom ook naar de algemene ledenvergadering van Zuidenwind.De vergadering staat in het teken van ons nieuwe project ‘De vijfde windmolen’ in windpark Neer.
De vergadering zal plaats vinden aankomende zaterdag op 7 februari a.s. in d’n Haammaeker, Hoogstraat 2 in Neer, van 10:00 tot 12:00.
Aansluitend is er een persconferentie over de nieuwe vijfde windturbine.

 

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling notulen ledenvergadering 29 november 2014
4. Jaarrekening 2014
5. Voortgang burgerwindturbine windpark Neer
– mededelingen over de vergunningen en de bouw van de ‘coöperatieve windmolen’
– mededelingen over de constructie van drie samenwerkende coöperaties
– uitleg voor de aanpak van de financiering van de windmolen
– oproep om zitting te nemen in het campagneteam ledenwerving en financiering
6. Rondvraag en sluiting

Neem uw ingevulde leenovereenkomst mee
Tijdens de pauze zal er een gelegenheid zijn om alvast leenovereenkomsten in te dienen bij het bestuur. Bent u bereid te investeren dan vragen we u om deze leenovereenkomsten dubbelzijdig uit te printen mee te nemen naar de vergadering

Kascommissie leden gezocht!
Uit praktische overwegingen zou het bestuur graag tijdens deze vergadering een kascommissie instellen en de boeken direct na de vergadering te laten controleren zodat we in de eerst volgende ALV het financiële jaarverslag kunnen goedkeuren. Vanwege de weinige activiteiten in 2014 behelst dit maar een kleine map met enkele bonnetjes. Wij vragen u of via de mail of voorafgaand aan de vergadering u zou willen melden bij het bestuur wanneer u bereid bent om plaats te nemen in de kascomissie van de vereniging. De commissie moet bestaan uit drie leden die niet tot het bestuur behoren.