Windenergie: zal het er nu toch van komen?

In de krant stonden de laatste dagen enkele hoopgevende berichten over de duurzame energiebron wind. In de provincie die bekend staat om de fraaie wind- en watermolens leek het er lang op dat de inwoners er geen zin in hadden. Windenergie ja, maar molens? Hoogstens in het zeewater! Misschien is men nu het wachten bij de Duitse of Belgische pomp een beetje beu of ziet men in dat kernenergie het ook niet wordt: In Duitsland stopt men daar mee en België heeft noodgedwongen enkele kerncentrales gesloten. En dan hebben we het nog niet over (schalie-)gaswinning, die aardbevingen kan veroorzaken, wat we ook niet willen.

Moderne windmolens zien er mooi strak uit en draaien met wat subsidie rendabel, ook in Limburg. Gedurende hun werkzame tijd behoeven ze weinig onderhoud. Na ca. 20 jaar zijn ze eenvoudig te recyclen, waardoor weer nieuwe typen een kans krijgen. Geen wonder dat Deputé Kersten de gemeenten oproept om ook windmolens te gaan plaatsen. Natuurlijk niet in natuurgebieden en langs de Maas. Maar dan blijven er nog plekken genoeg over.

Limburg heeft nu de mogelijkheid om deze kans te pakken. Niet alleen omdat het klimaat erom vraagt, maar ook omdat er voorbeelden zijn die de bevolking aanspreken. Zo verrijst dit jaar in het Windpark Neer (gemeente Leudal) de laatste afsluitende molen. De vijf molens in het windpark zullen dan bijna de helft van alle huishoudens uit die gemeente voorzien van stroom. De krant citeerde dat ‘de bezwaren van de omgeving verstomd zijn’, en dat is logisch: de molens staan mooi in het landschap en geluidsoverlast is er nauwelijks. Zo ontstaat draagvlak.

Wat ook aanspreekt is dat deze vijfde molen van en voor de burgers van Limburg wordt: iedereen kan lid worden van de Windcoöperatie Zuidenwind en alle leden samen betalen straks de aanschaf en plaatsing van de windmolen. Gewoon met leningen. Burgerparticipatie puur sang dus; Daarnaast hebben zich overal in Limburg lokale energiecoöperaties gevormd, die zonnepanelenacties opzetten en aan energiebesparing doen. Hun volgende stap is de collectieve energielevering aan de leden. Als de windcoöperatie die stroom levert aan de lokale coöperaties, dan wordt duurzaam ook dichtbij!

De Coöperatie Zuidenwind en de lokale burgercoöperaties willen graag op meer plekken windmolens plaatsen in Limburg. Nu gemeenten het stokje overnemen van de provincie om windenergie te bevorderen, is het dé kans om burgerparticipatie vorm te geven. En zo draagvlak te verkrijgen. In Leudal kan het, dus ook in andere gemeenten.

Joost van der Stappen is zelfstandig adviseur en raadslid van de gemeente Leudal